Informacje

POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN SKLEPU

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Politykę Prywatności określa zasady zapisywania, uzyskiwania i przetwarzania danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

*1 Definicje

 • Serwis– sklep internetowy działający pod adresem takewithyou.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, producentów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 • Administrator – firma Fabryka Plecaków Jankowski Sp. k., 60-169 Poznań, ul. Miśnieńska 34, NIP 777-288-11-16, REGON 300196407, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, która uzyskuje i przechowuje informacje uzyskane z Urządzenia Użytkownika.
 • Użytkownik – to osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. (np. komputer, tablet, smartfon)
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
 • Kurier – osoba fizyczna wyznaczona do dostarczenia zamówienia do wybranego celu.

*2 Cookies

Technologia Cookies wykorzystywana jest w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Użytkownik może zgodzić się na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i by mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z tych danych przy następnych odwiedzinach na stronie Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie Serwisu, proponowane jest wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Rozróżniamy następujące rodzaje plików Cookies:

 • Cookies wewnętrzne– pliki zapisywane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez platformę Serwisu.
 • Cookies zewnętrzne– pliki zapisywane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy  Serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne– pliki zapisywane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji (wylogowaniu się ze strony lub zamknięciu przeglądarki) pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe– pliki zapisywane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

*3 Usuwanie Cookies

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępne są na stronie poświęconej plikom
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

*4 Wymagania Serwisu odnośnie plików Cookies

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

*5 Do czego wykorzystujemy pliki Cookies?

 • Usprawnienie i ułatwienie korzystania z Serwisu– Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne– Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Media społecznościowe– Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych.

*6 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Facebook

*7 Dane osobowe, które zbieramy

 • Imię i nazwisko– są potrzebne do wysyłki zamówionego towaru oraz ułatwi kontakt pracownikom Serwisu.
 • Adres wysyłki– jest potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.
 • Nr telefonu– jest potrzebny przede wszystkim Kurierowi dostarczającemu przesyłkę, w celu kontaktu z Użytkownikiem, który zamówił ten towar. Nr telefonu jest także potrzebny w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie, gdzie jednocześnie proponowane jest inne korzystne rozwiązanie.
 • Adres email– potrzebny do skontaktowania się z Użytkownikiem, np. w momencie przesłania potwierdzenia zamówienia oraz przy każdej zmianie statusu zamówienia.
 • Cookies– w celu personalizowania Serwisu – wpisane przez Użytkownika dane zostają zapamiętane i przy kolejnych odwiedzinach nie ma konieczności wpisywania ich ponownie.
  Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, to na adres poczty elektronicznej przesyłany jest również Newsletter.
 • AdresIP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora Serwisu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

*8 Przypadki, w jakich konieczne jest podanie powyższych danych osobowych

 • Złożenie zamówienia– wypełnienie formularza zamówienia jest warunkiem koniecznym do realizacji wysyłki.
 • Założenie konta w Serwisie– jest dobrowolna, jednak w przyszłości przechowane dane ułatwiają Użytkownikom w składanie zamówień w Serwisie.

*9 Udostępnianie informacji

W celu realizacji zamówienia i wywiązania się z umowy Serwis może udostępniać zebrane od Państwa dane następującym podmiotom: DPD. Ilość danych przekazywanych ww. podmiotom jest ograniczona do niezbędnego minimum pozwalającego na realizację celu. Jeżeli chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres sklep@takewithyou.pl.
Oprócz powyższych, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

*10 Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy do chwili aż zażądasz ich usunięcia. Pamiętaj jednak, że nie zawsze będzie możliwe ich natychmiastowe usunięcie. Jeśli kupowałeś od nas jakieś produkty to musimy przechowywać Twoje dane przez pięć lat – tego wymagają od nas przepisy skarbowe.

*11 Prawo do informacji i usunięcia danych

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@takewithyou.pl

*12 Zmiany w Polityce prywatności

 • Serwis zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki prywatności.

 

REGULAMIN SKLEPU

I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.takewithyou.pl, prowadzony przez firmę Fabryka Plecaków Jankowski Sp. k., 60-169 Poznań, ul. Miśnieńska 34, NIP 777-288-11-16, REGON 300196407

2. Ceny wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego www.takewithyou.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), są wyrażone w złotych polskich.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Jednakże, bez zgody Klientów, wszelkie zmiany nie będą miały wpływu na umowy sprzedaży już zawarte, a jeszcze niewykonane lub będące w trakcie realizacji, a także nie będą miały wpływu na prawa osób, które już biorą udział w promocji.

5. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.

6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Regulamin sklepu internetowego określa zasady działania sklepu internetowego www.takewithyou.pl, w szczególności:
• rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
• warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający,
zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym,
warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
• tryb postępowania reklamacyjnego.

8. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b. Aktywny adres e-mail.

9. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

II. DEFINICJE
Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego www.takewithyou.pl, o którym mowa w 1 ust. 1 Regulaminu;
Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sklep – Sklep Internetowy www.takewithyou.pl dostępny pod adresem internetowym www.takewithyou.pl
Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail/loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

III. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto.
Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w na stronie Sklepu www.takewithyou.pl

2. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki.

3. Sklep może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 8

4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

Zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy, przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem, dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sklepu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

5. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

7. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta oraz jego usunięciem.

8. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
• cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
• działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
• otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
• uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze zawieszenia Konta /odmowy rejestracji,
• Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
• Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
• podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

9. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sklep zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta.

11. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sklepu.

12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

13. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 6 i 8 wynosi 14 dni.

IV. TRANSAKCJA
1. Zamówienia w sklepie internetowym www.takewithyou.pl można dokonywać poprzez:
• stronę internetową www.takewithyou.pl – poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu
• e-mail sklep@takewithyou.pl

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych.

3. Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Złożenie zamówienia nie stanowi zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi po potwierdzeniu przez Sprzedającego. Sprzedający potwierdza zamówienie poprzez wysłanie e-mail z informacją, że zamówienie zostało przyjęte. Po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a sklepem www.takewithyou.pl

5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

7. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie przekazany na rachunek bankowy Kupującego (w wypadku, gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na konto www.takewithyou.pl) lub na konto wskazane przez kupującego (w przypadku płatności za pobraniem) w ciągu 14 dni roboczych od daty odstąpienia przez Konsumenta od umowy. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego ponosi konsument.

8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

V. PŁATNOŚĆ
1. W sklepie www.takewithyou.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
a) Przelew tradycyjny:
Fabryka Plecaków Jankowski Spółka komandytowa
ul. Miśnieńska 34
60-169 Poznań
Santander Bank Polska S.A.
PL 79 1090 1463 0000 0001 0471 2437

b) Transakcje online. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem tpay.com
Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta www.takewithyou.pl
c) Płatność za pobraniem – procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia. Na opłatę składa się koszt zamówionego towaru oraz koszt przesyłki.

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu, a w przypadku płatności za pobraniem dodatkowo o zryczałtowany koszt pobrania.

VI. DOSTAWA
1. Czas dostawy produktów wynosi 2-4 dni robocze od momentu otrzymania wpłaty na nasze konto. Sklep internetowy www.takewithyou.pl dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w określonym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego www.takewithyou.pl

2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą spedycyjną DPD. Sklep internetowy www.takewithyou.pl zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Ewentualna zmiana firmy kurierskiej nie będzie miała wpływu na umowy sprzedaży już zawarte, a jeszcze niewykonane lub będące w trakcie realizacji.

3.W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. W tym momencie towar staje się jego własnością.

4. Odbiór przesyłek uszkodzonych.
W chwili odbioru Kupujący może poprosić pracownika firmy spedycyjnej o pozostanie do momentu otworzenia przesyłki w celu sprawdzenia czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu. Jeżeli okaże się, że towar jest uszkodzony, dobrze jest spisać protokół szkody. W protokole powinny znajdować się informacje: data, godzina doręczenia, opis uszkodzenia lub braków w towarze, podpis pracownika firmy spedycyjnej oraz zamawiającego. Klient może przyjąć uszkodzoną przesyłkę jeżeli stwierdzi niewielkie uszkodzenia. W tym wypadku również można sporządzić protokół szkody, a o zaistniałej sytuacji, należy powiadomić sklep www.takewithyou.pl. Zastosowanie się do powyższych procedur będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy spedycyjnej, kontaktujemy się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki lub wyślemy brakujące części Klientowi.
Jeżeli uszkodzenie towaru podczas transportu zostało zauważone po odjeździe Kuriera, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą spedycyjną (telefon jest podany na liście przewozowym) i umówić się na przyjazd kuriera w celu spisania protokołu. Przewoźnik jest zobowiązany do takiego przyjazdu i spisania protokołu, jednak protokół ten nie jest bezwzględną przesłanką rozpatrzenia reklamacji przez Sklep www.takewithyou.pl, jego przedstawienie pozwoli jednak na jej szybsze rozpatrzenie.
Wszelkie reklamacje kierowane do przewoźnika, mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie, według prawa przewozowego, reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane. Sprzęt uszkodzony powinien być zapakowany, w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Prosimy także o dołączenie do przesyłki oryginalnego opakowania również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

VII. GWARANCJA I SERWIS
1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym www.takewithyou.pl są nowe i objęte gwarancją producenta.

2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju produktu.

3. W przypadku awarii zakupionego produktu podczas użytkowania, Klient jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie bądź mailowo z nami.

4. Do punktu serwisowego uszkodzony towar można wysłać wraz z wydrukowanym, czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego, co pozwoli na szybsze rozpatrzenie reklamacji. Reklamowany produkt Kupujący wysyła kompletny z całym wyposażeniem, a w przypadku skorzystania z uprawnień gwarancyjnych zgodnie z warunkami określonymi w gwarancji na koszt Sprzedającego. Przesyłka zwrotna z towarem naprawionym/wymienionym wysyłana jest na koszt Sprzedającego. Dołączenie do reklamowanego towaru dowodu zakupu (paragon fiskalny, faktura lub list przewozowy kuriera) pozwoli na szybsze rozpatrzenie reklamacji, nie jest jednak bezwzględną przesłanką jej rozpatrzenia.

5. Prosimy o wcześniejsze (mailowe) zgłaszanie produktów do reklamacji.

VIII. REKLAMACJE
1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Względem Konsumentów Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

3. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.

4. Konsument traci uprawnienia przewidziane z tytułu wystąpienia niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zostaje wyłączona.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
a. Imię i nazwisko,
b. numer zamówienia
c. opis niezgodności towaru z umową,
d. datę zakupu.

7. Zastosowanie się do ust. 6 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

8. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: sklep@takewithyou.pl lub telefonicznie pod nr telefonu +48 61 89-64-147

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.